Küçük, orta ve büyük ölçekli Kobi işletmelere özel Factorbooks
Mikro ERP Uygulaması

KOBİ'lerin mevcut ölçeklerine ve faaliyetlerine uygun aynı zamanda da büyüme hedefleri doğrultusunda Factorbooks esnek bir yapı sunmaktadır.
Hemen İncele Satın Alın

Genel Bakış


Factorbooks Mikro ERP çözümleriyle işletmenizdeki tüm kaynakları en verimli şekilde yönetirken, kullanacağınız modülleri ihtiyaçlarınıza göre seçerek maliyet avantajı elde edin.


  İşletmelerin süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri ve rekabet avantajı sağlamaları için muhasebe çözümlerinden fazlası gerekir. Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, küçük, orta ve büyük kobi işletmeleri doğru teknoloji yatırımlarıyla büyüme potansiyeline sahip olabilir.

  Dolayısıyla bu işletmelerin hem mevcut ölçeklerine uyan hem de büyüme hedefleri doğrultusunda esnek bir yapı sunabilen, kullanıcı sayısı ve kapsamı zaman içinde artırılabilen kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerine ihtiyacı vardır. Bu çözümler sayesinde iş süreçlerinde verimlilik ve maliyet tasarrufu elde eden işletmeler, büyüme için ilk adımı da atmış olacaktır.
TÜM OPERASYONLARINIZI BİRBİRİNE ENTEGRE ŞEKİLDE VE TEK NOKTADAN YÖNETİN

Factorbooks Mikro ERP, geniş çözüm yelpazesiyle üretimden dağıtıma, perakendeden hizmete kadar tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayan çözümler sunuyor. Mobil kullanım ve web üzerinden çalışan alt yapı kullanım imkanı sağlıyor. Factorbooks, Kobi işletmelerin stok, sipariş, satış, muhasebe, banka işlemleri, müşteri bilgileri gibi süreçleri tek noktadan yöneterek verimlilik kazanmalarını sağlıyor.

Factorbooks Micro ERP Özellikleri

Kobilerin tüm iş süreçlerinde ihtiyaç duyacağı çözümler şimdi Factorbooks'da!

Fiyatlandırma


Kobi Paketi

Paket İçeriği | Ticari İşletme, Genel Muhasebe, Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-Banka özelliklerini içermektedir.


 • Cari Hesap Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • E-Ticaret
 • Hazine Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Genel Muhasebe
 • E-Banka
 • Raporlar
 • Firma Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • E-Devlet

Özellikler

 • Defter Beyan İşlemleri
 • Entegre Muhasebe Fişleri
 • Serbest Muhasebe Fişleri
 • Mizan
 • Temel Mali Tablolar

Özellikler

 • Giden E-Fatura
 • Giden E-Arşiv Fatura
 • Giden SMM
 • Gelen E-Fatura
 • E-Müstahsil

Özellikler

 • Pazaryeri Entegrasyonu

Özellikler

 • Banka Ekstre Entegrasyonu
 • Otomatik Muhasebeleşme

Yıllık Abonelik

KOBİ PAKET

Tüm Özellikler Dahil

 • 1 Yönetici Kullanıcısı
 • 5 Personel Kullanıcısı
 • 1 Mali Müşavir Kullanıcısı
 • 1 Avukat Kullanıcısı
 • +1 Kullanıcı
 • Yıllık 1200 E-Fatura Kontör

Teklif Alın
İletişime Geçiniz

Sıkça Sorulan Sorular
KOBİ kavramının açılımı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olup iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri ifade etmektedir.

Mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta işletmeler KOBİ olarak ifade edilmektedir. İşletmelerin hangi türde KOBİ olduğunu yıllık bilanço ve çalıştırdıkları personel sayısı belirlemektedir.

İşletmelerin sınıflandırılmasında sektör farklılığı gözetmeksizin yıllık net satış, yıllık mali bilanço ve çalışan sayısı gibi faktörler değerlendirilmektedir. Bir şirketin KOBİ kapsamına girebilmesi için çalışanlarının sayısının ve sermaye hissesinin yüzde 25’ten az olması, yıllık bilançosunun KOBİ çeşitlerinden birine uygun olması gerekmektedir.

Factorbooks KOBİ ürün grubu KOBİ'lerin ortak ihtiyaçlarına yanıt veren ve sektörel farklara göre özelleştirilebilen çözümlerdir.

KOBİ’ler mevcut ölçeklerine ve faaliyetlerine uygun, esnek bir yapı sunabilen teknoloji çözümleri sayesinde, iş süreçlerinde verimlilik ve maliyet tasarrufu elde ederek sektörde rekabet avantajı kazanabilmekte ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmektedir. Mobil kullanım ve web tabanlı kullanım imkânı sunan Factorbooks, KOBİ’lerin süreçlerini entegre şekilde ve tek noktadan yönetmelerini sağlamaktadır.

Her KOBİ'nin ortak hedefi kârlılığı koruyarak büyümektir. İç süreçlerin standardizasyonunu sağlayan ve büyümeyi destekleyen KOBİ Çözümleri sayesinde ürün ve hizmet kalitesinde fark yaratarak müşteri memnuniyetini artırmak ve inovatif çalışmalar için zaman ayırmak mümkün olmaktadır.

KOBİ’ler varlıklarını sürdürmek için sektör ve finansal karne fark etmeksizin ortak ihtiyaçlara sahiptir. Bununla birlikte sektörel ihtiyaçlar da olabilmektedir. Dolayısıyla KOBİ’lerin sektöre göre farklılaşabilen, esnek yapıda çözümler kullanması gerekmektedir.

Çalışan personel sayısı en az 50, en fazla 249 olup yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL - 125.000.000 TL arasında olan ve yıllık mali bilançosu 25.000.000 TL - 125.000.000 TL arasında olan işletmeler orta ölçekli işletme kabul ediliyor.

Factorbooks, orta ölçekli işletmelere yönelik geniş çözüm yelpazesi sunuyor. Bu çözümler üretimden dağıtıma, perakendeden hizmete tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayan özellikler barındırıyor.

Orta ölçekli işletmeler doğru teknoloji yatırımlarıyla büyüme eğilimi gösterebiliyor. Bu nedenle orta ölçekli işletmeler ERP çözümü kullanmaya ihtiyaç duyuyor. ERP çözümü verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor. ERP çözümleri uçtan uca yönetim, hız, kolaylık, veri güvenliği ve risk takibi gibi avantajlar sunuyor.

Orta ölçekli işletmelerin, büyüme hedefleri doğrultusunda esnek bir yapı sunabilen, kullanıcı sayısı ve kapsamını artırmanın mümkün olduğu ERP çözümleri kullanması gerekiyor. Artan ihtiyaçlar ve her ölçekten işletmeye uygun çözümlerle büyüme yolculuğunda uçtan uca çözümler sunuyor.

ERP çözümlerine iki yöntem ile sahip olunuyor. ERP çözümleri kiralama modeli ile alınıp kullanılabildiği gibi tek seferlik satın alınarak da kullanılabiliyor. Satın almadaki bu esneklik işletmenin mevcut durumuna göre kaynakları verimli kullanması bakımından avantaj sağlıyor.

Soru ve talepleriniz için


FACTOR BLOG

Öne Çıkanlar