Dijital İşletme Platformu

Sektörler genelinde kuruluşlar, uzun vadeli büyüme ve kârlılık için dijital dönüşümü hızlandırıyor. Factorbooks Dijital İşletme platformu akıllı, etkili dijital dönüşümlere öncülük etmektedir.
Tüm Özellikler Ücretsiz Deneyin

Dijital İşletme neden önemlidir?

Dijital dönüşüm günlük hayatımızla ilgili her şeyi değiştiriyor… nasıl meşgul olduğumuz, nasıl çalıştığımız, kullandığımız araçlar, nelere maruz kaldığımız, yaptığımız seçimler ve daha fazlası.

İşletmeler, değişim ve yeniliğin hızına ayak uydurmak için mücadele ediyor. Giderek dijitalleşen, rekabetçi bir ortamla karşı karşıya kalan işletmeler, yeni müşteri deneyimleri sunmak ve iş modellerini çeşitlendirmek için dönüşüm yapmaları gerektiğini biliyorlar , ancak mevcut ortamlarının ve altyapılarının kısıtlamaları nedeniyle çoğu zaman bunu yapamıyorlar.

Önümüzdeki beş ila on yıl içinde, insanlar, teknolojiler, veriler, cihazlar ve sürekli genişleyen ağlar, işin ve yaşamın her yönünü dönüştürmek için birleştikçe her endüstri sektöründe sismik değişiklikler olacak.

style switcher
layout styles

Ortaya çıkan değişimler, yeni endüstriler doğuruyor ve mevcut endüstrileri yeniden icat ederek kuruluşları uyum sağlamaya ve gelişmeye zorluyor.

Teknoloji, işi geleneksel olarak olduğu gibi yardımcı program olmaya karşı yönlendirecektir.

Başarılı şirketler, hızla artan değişim hızına ayak uydurmak için çevikliği, müşteri odaklılığı ve eyleme geçirilebilir iç görüleri destekleyen temel teknoloji ilkelerinin sağladığı, gelişmelerini sağlayan temel işletim modeli özelliklerini paylaşacaklar.


“Ağ değişikliği faaliyetlerinin %70'inden fazlasını otomatikleştiren kuruluşlar, kesinti sayısını en az %50 oranında azaltacak ve iş bileşenlerine %50 daha hızlı hizmet sunacaktır.”

Kaynak:Gartner

Dijital İşletmenin Beş Temel Özelliği1

Paylaşım ekonomisinde inovasyon ekosistemleri

Pazara yeni ürünler ve hizmetler sunmak için işbirliği içinde yenilik yapan dahili, geleneksel ve geleneksel olmayan ilişkiler ağı.

2

Dijital iş alanları

Uçtan uca teslimattan sorumlu birden fazla işlevi tam sorumlulukla ve şirketin geri kalanına çok az güvenerek entegre eden "iş içinde iş".

3

Optimize edilmiş teknoloji satın alma

İşletmenin günlük faaliyetlerini ve operasyonlarını desteklemek için, merkezi BT ile ortaklaşa, organizasyon genelinde teknoloji satın alımını ve entegrasyonunu kolaylaştıran organizasyonların doğal evrimi.

4

Merkezi BT'nin gelişen rolü

Şirket genelinde inovasyon girişimlerini desteklemek için teknoloji sağlayan Mükemmellik Merkezleri aracılığıyla geleneksel BT hizmeti sunumundan dijital dönüşümden sorumlu olmaya geçiş.

5

Teknolojiye duyarlı kurumsal işlevler

Daha fazla iş verimliliğini desteklemek ve üretkenliği ve çalışan katılımını ve memnuniyetini artırmak için dijital olarak etkinleştirilmiş işlevler arasında yakın işbirliği için teknolojiden yararlanan, kuruluş çapında bir iş dönüşümü girişimi .

Geleceğe Hazır İşletmeler için Dijitali Hızlandırın

Dijital dönüşümü iş hızında yürütmek artık yeterli değil.Eski altyapı ve analog süreçlerle çalışan kuruluşlar, müşterilerin beklentilerini karşılamak için çok mücadele edecek.

İletişime Geç

Factorbooks Otonom ERP Teknolojisi


Factorbooks Dijital İşletme Platformu mimarisi, 2010 yılında TUBITAK Destekli AR-GE projesi olarak başlatılmış ve günümüze kadar geliştirilmiştir.

Factorbooks Dijital İşletme Platformu mimarisi içerisinde bir çok disiplin gömülü olarak kullanılmıştır. Bu disiplinler;


Bayiler
Cloud Computing Services (CCS)
Bayiler
Machine Learning (ML)
Bayiler
Artificial Intelligence (AI)
Bayiler
Robotic Process Automation (RPA)
Bayiler
Behavioral Scoring (BS)
Bayiler
Autonomous Core System (ACS)
Bayiler
Software as a Services (SaaS)
Bayiler
Banking-as-a-Service (BaaS)

Factorbooks Dijital İşletme Platformu mimari olarak Otonom Core Sistem (OCS) yazılımıdır.

Factorbooks Dijital İşletme Platformu, Kategorik olarak, Software as a Services (SaaS) sınıfında değerlendirilmektedir.

Factorbooks ERP uygulaması içerisindeki Embedded Finance özelliği sayesinde Banking-as-a-Service (BaaS) kategorisinde de değerlendirilmektedir.

Manuel girişi %90 oranında önemli ölçüde azaltan bir ERP çözümü hayal edin! Kalan istisna işlemleri, Doğal Dil İşleme (NLP) veya AI/Makine Dili (AI/ML) önerilerinin kullanıcı onayı yoluyla oluşturulabilir.

Tüm müşteri ve tedarikçi faturaları elektroniktir. Ayrıca, banka mutabakatları API aracılığıyla gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Tedarik zincirleri, bir sipariş talebini işleme koyma, ticari malı konumundan toplama ve insan müdahalesi olmaksızın istenen teslimat noktasına teslim etme beceri ve kapasitesine sahiptir.

Raporlar, bilgiyi iletmenin modası geçmiş bir yolu haline geldi. ERP Bulut güncellemeleri, testleri ve özellik dağıtımları, üçüncü taraf danışmanlara çok fazla güvenmeden gerçekleşir.

Software as a Services (SaaS) Cloud Services Platform

Factorbooks Ekosistemi


Factorbooks iş modelinin temel amacı, Software as a Services (SaaS) Cloud Services Platformu üzerinde çalışan otonom ERP uygulamasının ticari işletmelerin kullanımına açılması ve factorbooks ticari ekosisteminin “Commercial Digital Ecosystem” CDE Dijital Ticaret Ekosistemi modelinin oluşturmasıdır.

Factorbooks ODİ (Otonom Dijital İşletme), İşletme’nin her alanında ve ortak ekosisteminde minimum insan katılımıyla çalışan akıllı, birbirine bağlı modüler yapı, etkin teknoloji, ve değer yaratan algoritmalardan oluşur.

Çeviklik, müşteri odaklılık ve eyleme dönüştürülebilir iç görüler tarafından sağlanan rekabetçi farklılaşma ile değer sunmak isteyen büyüme odaklı İşletmelerin evrimidir.

İşletmedeki kişilerin rolleri, insan muhakemesi gerektiren ve işi yürüten otonom algoritmaları destekleyen pozisyonlara dönüşecektir.

Teknoloji, işletme genelinde sıradan ve tekrarlayan görevleri üstlendikçe ve çalışanlar daha yüksek değerli sorumluluklara geçtikçe gelecekte iş yapma şekli değişecektir.

ODİ' ye geçişi desteklemek için İşletmelerin yeni nesil bir iş modelini benimsemeleri, yetenek yönetimine yönelik yeni yaklaşımları benimsemeleri, BT organizasyonlarını geliştirmeleri, bir iş ortakları ekosistemi ile değer akışı genelinde çalışmaları ve teknoloji satın alımını optimize etmeleri gerekecek. .

Factorbooks Yetenekleri

Dijital İşletme Platformu

İşletmeler herhangi bir IT yatırımı yapmadan uygulamanın içerisinde servis edilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, kullandığın kadar öde “Pay-Per-Use Model - PPUM” sisteminde üyelik aidatı ödeyerek factorbooks Dijital İşletme Platformuna sahip olabilirler.

İşletmeler çağdaş iş yönetimi “Contemporary Business Management CBM” modeline ekonomik, hızlı ve güvenli bir geçiş sağlarlar.

Gelişen ekonomilerde işletmelerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri uygun ve hızlı finansman tedarikine erişebilmelerine bağlı olduğu bilinmektedir. Factorbooks Dijital İşletme Platformu içerisine gömülü finans ürünleri sayesinde ucuz ve kaliteli finansmana erişimi sağlanmaktadır.

Hizmet olarak bankacılık iş modeli ve teknolojisi sayesinde işletmeler bankaların finansal ürün ve hizmetlerine uygulama içerisinden tek tuşla online erişebilir ve anında kullanıma geçebilir.

İşletmeler mal ve hizmetlerini uygulama üzerinden herhangi bir ara yazılıma ihtiyaç duymadan tüm pazaryerlerine “ör. Amazon, N11, Trendyol” online entegre olarak satışlarını yapabilir ve işlerini büyütürler.

İşletmeler mal ve hizmetlerinden kaynaklanan E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter vb. resmi belgeleri uygulama üzerinden herhangi bir ara yazılıma ihtiyaç duymadan e-devlet hizmetlerine online olarak entegre olur ve belgelerin gönderimini ve alımını yapar online muhasebe kayıtlarını oluştururlar.

İşletmelerin tüm ticari işlemlerinden doğan muhasebe hareketleri uygulama tarafından otonom olarak tek düzen hesap planına online kayıtları yapılır. Otonom olarak oluşturulan kusursuz hesap planı üzerinden Mizan, Bilanço, Mali Tablolar, Beyannameler online olarak uygulamanın gösterge panelinden görüntülenir. İhtiyaç halinde Mali Müşavir Maliye denetimi, Banka “kredi tahsis” vb. kurumların incelemesi için online paylaşımına açılabilir.

İşletmeler ticari malları ve üretim yöntemlerini en verimli şekilde değerlendirmesi veya tahsis edilmesi ile israfın ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesini sağlayarak ekonomik verimliliklerini artırırlar. Factorbooks analitik raporları işletmeye yol gösterici olur.

Factorbooks Dijital İşletme Platformu, en yüksek finansal güvenlik standartlarına uygundur. Ayrıca, harici bir sertifikasyon kuruluşu tarafından doğrulandığı ve güvence altına alındığı gibi, en önemli endüstri gereksinimleriyle de uyumludur. İşte bunu nasıl yapıyoruz.

Harici Pentestler

Sürekli iç güvenlik testleri gerçekleştiriyoruz. Bu testler, güvenlik araştırmacıları tarafından yılda birden çok kez yapılan harici sızma testleri ile daha da desteklenir. Sızma testleri, OWASP İlk 10'da atıfta bulunulan yaygın web uygulaması güvenlik açıklarının yanı sıra ağ güvenliği konularını da kapsar.

Açıklık ve şeffaflık

API'lerimiz ve Veri Sözlüğümüz herkese açıktır. Ayrıca müşteriler, herhangi bir zamanda yedekleme alımını otomatikleştirebilir. Ayrıntılı güvenlik güvencesi ve uyumluluk bilgileriyle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

Veri güvenliği

Farklı önleyici, tespit edici ve azaltıcı kontroller kullanarak dahili veya harici tehditler nedeniyle veri sızıntısı veya kaybı olasılığını azaltmak için derinlemesine güvenlik, bilinmesi gereken ve en az ayrıcalık gibi ilkeleri uygularız.

Olay yanıtı

Bir (güvenlik) olayı olması durumunda, düzenli olarak test edilen olay müdahale planları ve anında ve uygun şekilde müdahale etmek için 7/24 nöbetçi personel ile hazırız.

Factorbooks Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Palladium Tower Apt No:2/41 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu sıfatını haiz Factorbooks Bilişim A.Ş.  (“Şirketimiz”) olarak kişisel verileriniz hassasiyetle işlenmekte ve korunmaktadır. İşbu metin aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgiler dikkatinize sunulmaktadır.

 A.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi ve internet sitemizde bulunan iletişim formu aracılığıyla toplanmakta olup, sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Elektronik Ticari İleti İzin Metni’ne onay vermeniz halinde ise ayrıca açık rıza hukuki sebebi ile işlenmiş olacaktır.

B.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizden ürün veya hizmet almak amacıyla Şirketimizle iletişime geçen kişilerin ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalışılan kurum bilgisi, talep konusu olan kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri ve üyenin avukat olması halinde bağlı olunan baro ve baro sicil numarası bilgisi olan mesleki deneyim verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış süreçleri ile teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim veri kategorisindeki kişisel verileriniz Elektronik Ticari İleti İzin Metni’ne onay vermeniz halinde ise ayrıca pazarlama araçlarının kullanılabilmesi amacıyla işlenecektir.

 C.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi, iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla İş Ortaklarımıza; talep edilmesi veya hukuki uyuşmazlık söz konusu olması halinde şirket avukatlarımıza, danışmanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”ler, aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.factorbooks.com/  internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Factorbooks Bilişim A.Ş. olarak herhangi bir şekilde eriştiğimiz gerçek kişilere ait tüm kişisel verilerin korunmasına ve bu kapsamda Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki gereklilikleri tam olarak yerine getirmeyi ilke haline getirmiş bulunuyoruz. İşbu Aydınlatma metni, www.factorbooks.com adresindeki sitemizin kullanıcılarının, internet sitemizde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi, imhası ve anonimleştirilmesi süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Factorbooks, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Factorbooks, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Factorbooks, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.

1. Kişisel Veri Tanımı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda kullanılan "Kişisel Bilgiler" terimi, isim, soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi gibi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen bilgileri ifade etmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

www.factorbooks.com’ deki hesabını kullanırken doğrudan paylaşılan kullanıcı adı, şifre, e-mail, doğum tarihi, cinsiyet ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen, görüntülenen sayfalar, ziyaret süreleri gibi siteye giriş bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konum bilgileri, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi verileri ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. Yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince kullanıcıların www.factorbooks.com’deki hesabını kullanırken otomatik olarak elde edilen IP bilgilerini yasal süre boyunca saklıyoruz.

Bununla birlikte www.factorbooks.com’da bir hesabı olmaksızın veya www.factorbooks.com’deki hesabına giriş yapılmaksızın sitenin ziyaret edilmesi ve kullanılması durumunda otomatik olarak görüntülenen sayfalar, ziyaret süreleri gibi siteye giriş bilgileri, IP bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konum bilgileri, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi verileri anonim olarak ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla gereken süre boyunca saklıyoruz.

www.factorbooks.com’ de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza izin verdiğiniz çerezlerin yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.factorbooks.com/cerez-politikasi adresinden çerez politikamızı ziyaret ediniz.

4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır, hiçbir durumda verinin alınması ile ilgili olan ve verinin alındığı mecrada aydınlatma metninde belirtilen amacın dışında kullanılmayacaktır.

5. Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı

www.factorbooks.com adlı internet sitesinden temin edilen Kişisel Bilgiler, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

Ancak Factorbooks ilgili hizmetlerin sunulması ve ticari faaliyetin yürütülmesi açısından gerekli ve zorunlu hallerde gerekli tedbirleri alarak ve mevzuatın izin verdiği çerçevede bilgileri tedarikçileri, çalışanları, danışmanları, iş ortakları ve ilgili 3. Kişilerle paylaşabilecektir. Bu ilgili 3. Kişiler ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişiler olabileceklerdir.

Ayrıca, Factorbooks yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.


6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

· eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

· KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

· aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

· münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesine ilişkin Rızanız

www.factorbooks.com adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu politikada anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

8. Politika’nın güncellenmesi

Politikamızı ve kişisel bilgileri işleme şeklimizi muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir, tadil edebilir veya yenileyebiliriz. Güncellenmiş Politika’yı www.factorbooks.com adresinde bulunan internet sitemizden yayımlayacağız. Yenilenen şartlar, yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe gireceklerdir.

Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla,Gosb Teknopark High-Tech Binası 2.Kat A2 41480 Gebze – Kocaeli / TÜRKİYE adresine, yada şirketin info@factorbooks.com kayıtlı e-posta gönderilerek veya çağrı merkezine başvurarak iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

Factorbooks Bilişim A.Ş.Çerez Politikası

www.factorbooks.com birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır. Bu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, www.factorbooks.com tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler.  Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

 • Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
 • Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

www.factorbooks.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: www.factorbooks.com web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz. Analitik amaçlar için web analiz araçlarından Google Analytics kullanılmaktadır. buraya tıklayarak gelecekte geçerli olmak üzere Google Analytics tarafından izlenmeyi reddedebilirsiniz.

Web izlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Google Gizlilik Politikası’nda yer almaktadır

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak www.factorbooks.com’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

BAŞVURU FORMU

A. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki belirtilen veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvurabilir.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir.

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan : Factorbooks Bilişim A.Ş.

Adres : Palladium Tower Apt No:2/41 34750 Ataşehir/İstanbul

İletişim Linki ve e-mail adresi: : https://www.factorbooks.com/ - info@factorbooks.com

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız